Dėl planų vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą Žemaitijoje

Dėl planų vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą Žemaitijoje

Net 275-ios Žemaitijos kaimo bendruomenės pasirašė atvirą Kreipimąsi valdžiai, kuriuo aiškiai pasakyta, jog Žemaitijos žmonės kategoriškai prieštarauja skalūnų dujų žvalgybai ir gavybai, nes tokia veikla sukeltų negrįžtamus ir neištaisomus katastrofinius padarinius.

Atviras Kreipimasis adresuotas Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Vydui Gedvilui, LR Seimo komitetams, komisijoms, frakcijoms bei politinėms partijoms ir Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui.

„Žalioji Lietuva“ siūlo susipažinti su Kreipimosi tekstu.

Bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atviras Kreipimasis

Mes, žemiau pasirašiusios kaimo bendruomenės ir visuomeninės  organizacijos, kategoriškai reikalaujame, kad LR Prezidentė, Seimas ir  Vyriausybė atsisakytų planų vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą.

Skalūnų dujų gavybos praktika kitose šalyse, mokslininkų tyrimai, tų tyrimų išvados patikimai ir neabejotinai įrodo, kad skalūnų dujų gavyba  veda į neišvengiamą ekologinę katastrofą – geriamo vandens užteršimą.

Žinant šią informaciją, o jūs, ponai, be abejo, su ja susipažinę, tik  beprotis arba didžiausias lietuvių tautos priešas, Tėvynės išdavikas  gali ryžtis, tenkinant užsienio kompanijų interesus, o galimai ir savo asmeninius, rizikuoti negrįžtamai apnuodyti mūsų gyvybės šaltinį ir  pagrindą – geriamą vandenį, o tuo pačiu sunaikinti ketvirtį šventos, mūsų protėvių krauju aplaistytos ir mums išsaugotos, Lietuvos teritorijos – beveik visą Žemaitiją. Jūs neturite jokios teisės taip elgtis. Tai būtų didžiausias nusikaltimas Lietuvių Tautai per visą mūsų istoriją.

Ponai, savo veiksmais, uždegdami žalią šviesą skalūnų dujų gavybai, jūs pačiu grubiausiu būdu pažeistumėte daugybę LR straipsnių (2 str.; 3 str. 7 str.; 18 str.; 19 str.; 23str.; 46 str.; 47str.; 54 str.) ir priesaiką, kurią davėte Tautai. Mes nežinome, kiek jums svarbi Konstitucija ir priesaika, nes paskutiniu laiku vykdomas Lietuvos valstybingumo naikinimas, gyventojų išvarymas iš Tėvynės, dvasinis ir fizinis Tautos genocidas bei etnocidas, verčia tuo abejoti. Užtikriname jus, ponios ir ponai, kad mes, žemaičiai, esame ištikimi savo Tėvynei Lietuvai ir vykdysime savo pilietinę, Konstitucijoje numatytą teisę ir pareigą – visomis priemonėmis priešintis tiems, kurie kėsinasi į Lietuvos valstybės Nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, konstitucinę santvarką – neleisime sunaikinti mūsų ir mums protėvių išsaugotos, šventos Lietuvos žemės.

Ponai, mes nenorime tikėti, kad jums vis tiek, jeigu ateities kartos jus minės kaip didžiausius Tautos išgamas. Mes tikime, kad valdžia, turtai ir vienadienė nauda vis dėlto nėra vienintelės jūsų vertybės, kad jūs pajėgsite pažiūrėti į ateitį, pamąstysite, ką jūs paliekate vaikams, anūkams, ateities kartoms ir atsisakysite nusikalstamų skalūnų dujų žvalgybos bei gavybos planų.

Pasirašė ir antspaudus sudėjo 275 (du šimtai septyniasdešimt penkios) Žemaitijos kaimo bendruomenės ir visuomeninės organizacijos